Корисні копалини і ресурси

В даний час в Чеченській Республіці виявлені і розвідані родовища нафти, газу, цементної сировини, мінеральних вод. Розвіданими запасами не вичерпуються мінерально-сировинні ресурси республіки, ступінь геологічної вивченості якої порівняно низька. 

Геологічна будова території зумовлює наявність різноманітного комплексу нових видів цінних корисних копалин. Передгірна частина Республіки перспективна на стронцій і сірку, гірська - на свинцево-цинкові і мідні руди, а також - облицювальний і будівельний камінь високої якості. Смуга, прилегла до Головного Кавказького хребта, перспективна на поліметали. 

Крім того, республіка в цілому і особливо Терсько-Сунженський район, перспективні відносно одержання геотермічної енергії. Очікувана температура - 160-340˚.

Горючі корисні копалини: нафта і газ 

Основні запаси нафти і газу Північного Кавказу (понад 50%) припадає на частку Чеченської Республіки, яка історично є одним з провідних центрів країни з видобутку та переробки нафти. 

Чеченська Республіка входить до складу Терсько-Сунженської нафтогазоносної провінції. Промислова нафтогазоносність пов'язана з відкладеннями неогену, палеогену крейдового і юрського віку. 

Колекторами нафти і газу є піски, тріщинуваті пісковики, кавернозні і тріщинуваті вапняки, мергелі, роз'єднані товщами соленосних порід верхньої юри і глинами неогену, палеогену і крейди. 

Згідно з існуючими оцінками, початкові геологічні ресурси вуглеводнів складають близько 1,5 млрд. т умовного палива. До теперішнього часу накопичений видобуток нафти і газу досяг більше 500 млн. т. За більш ніж вікову історію вивчення нафти і газу відкрито понад 30 родовищ, що містять близько 100 покладів нафти і газу на глибинах від декількох сотень метрів до 5-6 км. 

Старогрозненське Гарячоджерельне 
Хаян-Кортовське Правобережне 
Жовтневе Гойт-Кортовське 
Горське (с. Алі-Юрт) Ельдарівське 
Брагунське Північно-Брагунське 
Бенойське Датихське 
Гудермеське Мінеральне 
Північно-Мінеральне Андріївське 
Червлене Ханкальське 
Мескетинське Північно-Джалкінське 
Лісове Ільїнське

Будівельні матеріали 

У зв'язку з великим обсягом майбутніх будівельних робіт, видобуток і виробництво будівельних матеріалів набуває особливо важливого значення. 

Для виробництва будівельних матеріалів розвідані глина і вапняк - на цементну сировину, гіпс і ангідрит, будівельний камінь, цегельні і керамзитові глини, вапняки - на вапно, піщано-гравійна суміш, піски будівельні і силікатні. Родовища розташовуються переважно в безпосередній близькості від промислових центрів, в межах середньої частини республіки. 

Прісні підземні води 

Запаси прісних підземних вод республіки оцінюються в 30-40 м куб. /сек, що становить приблизно 30-40% від поверхневого стоку. Ці величини дають орієнтовне уявлення про водозабезпеченість республіки. 
Загальна кількість підземних вод, використовуваних в республіці, становить невелику частину від прогнозних ресурсів. 

Лише центральна частина республіки оцінюється як досить забезпечена підземними водами для господарсько-питного водопостачання. Північна частина - недостатньо забезпечена і південна - не забезпечена підземними водами. 

Проблеми північної і південної частин території можна було б вирішити більш інтенсивно, експлуатуючи наявні водоносні горизонти. Можна також збільшити наявні запаси підземних вод, активізуючи роботи по їх пошукам і розвідці.

Мінеральні води 

Мінеральні підземні води на території республіки відомі і вивчені в долині р. Чанти-Аргун, на схилах Гудермесського і Брагунського хребтів. Мінеральні води виходять у вигляді джерел і розкриваються свердловинами, вони різноманітні за складом. 

Експлуатаційні запаси мінеральних вод Чеченської Республіки затверджені за двома родовищам: Чанти-Аргунському та  Істі-Су. 

Ресурси поверхневих вод 

Переважна більшість річок республіки, як по стоковим характеристикам, так і по мінералізації можуть служити джерелом водопостачання. В даний час річки лише використовуються для обводнення і зрошення посушливих земель. 

Річки республіки володіють значним гідроенергетичним потенціалом. Валовий гідроенергетичний потенціал найбільш вивчених річок в 2003 р. оцінювався в 10,4 млрд кВТ, в т.ч. технічно доступний до освоєння 3,5 млрд. кВт/г (в середній по водності рік). Найбільші енергетичні ресурси мають притоки р. Терека - Аргун та Шаро-Аргун. 

Річки Чеченської Республіки є вмістилищем біоресурсів. У річках водяться: сазан, сом, судак, а в гірських водоймах - форель. Останнім часом через значне забруднення річок кількість риби в них сильно зменшилася.

Ліси та лісосировинні ресурси 

Ліси займають приблизно 1/5 частина території республіки і зосереджені вони в основному в її південній частині. 
Чеченська Республіка відноситься до лісодефіцитних районів країни. Більш ¾ території Чеченської Республіки - землі сільськогосподарського призначення, п'ята частина - землі лісового фонду і землі деревно-чагарникової рослинності. 

Сільськогосподарські угіддя становлять близько 64% всієї території Чеченської Республіки. Серед них найбільш значні по площі пасовища - 57% сільськогосподарських угідь, більше 36% загальної площі республіки (з них основна частина - степові, напівпустельні і високогірні).

 

 

Чеченська республіка

Популярні новини

Студія вивчення чеченської мови

Юридичні консультації

Анкета членства

Грозненське радіо

Презентація

Популярні теми