Заява Комісії з питань міжнаціональних відносин і культурного розмаїття Громадської Ради при Мінкультури

06 сентября 2016

Заява Комісії з питань міжнаціональних відносин і культурного розмаїття Громадської Ради при Мінкультури

Члени Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття Громадської Ради при Міністерстві культури України висловлюють свої щирі співчуття родині дівчинки, яка стала жертвою жахливого злочину, скоєного у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області, та висловлюють сподівання, що розслідування цієї трагедії буде проведено максимально об’єктивно, швидко та ефективно, а винні будуть притягнуті до відповідальності зі всією суворістю закону.

Водночас, встановлення вини особи, яка вчинила цей злочин, а також призначення їй справедливого покарання повинні відбуватися лише у законний спосіб, тобто незалежним і неупередженим судом. Будь-який самосуд є недопустимим у правовій державі.

З огляду на зазначене члени Комісії категорично засуджують акти агресії, зокрема умисне знищення, пошкодження та підпал майна, а також незаконне виселення, які мали місце по відношенню до представників ромської громади. Ці дії демонструють ніщо інше, як глибоке упередження та нетерпимості стосовно цієї етнічної меншини, а також відсутність адекватної роботи з боку правоохоронних органів, яка б могла попередити погроми.

Погрози, образи, напади з причини належності до певної національно-етнічної групи, на ґрунті нетерпимості до цієї ознаки не повинні поширюватись у багатонаціональному українському суспільстві. Місцева громада не має права позбавляти будь-яку національно-етнічну спільноту права бути частиною українського суспільства. Натомість, повага та рівні права усіх громадян незалежно від їхнього етнічного походження та активна протидія етнічній ворожнечі і дискримінації є необхідними передумовами існування будь-якого стабільного суспільства та мають активно та в повній мірі забезпечуватися відповідальними державними органами та місцевим самоврядуванням.

У цьому контексті члени Комісії засуджують безвідповідальну пасивність працівників правоохоронних органів, які не вжили жодних заходів для припинення погромів і безладдя в селі. Цією бездіяльністю було заподіяно значну шкоду як особистим правам і свободам громадян України, які належать до ромської громади, так і громадській безпеці в цілому. Відлунням фактичної безкарності злочинних дій з мотивів упередження щодо ромської громади вже стала напружена атмосфера як у всьому багатонаціональному регіоні, різке зростання ризиків повторення аналогічних погромів у його інших населених пунктах, так і по всій країні. Зокрема відразу після подій у Лощинівці було скоєно напад на ромську родину у м. Ужгороді Закарпатської області.

Тому, підтримуючи викладене у заяві представниці Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксани Філіпішиної, члени Комісії наголошують на тому, що злочинність не має національності та закликають представників влади не допустити переростання подій у с. Лощинівка у широкомасштабні конфлікти на теренах багатонаціональної України.

На переконання членів Комісії ситуація, яка склалася, вимагає негайних та рішучих дій від органів державної влади для врегулювання конфлікту та відновлення правопорядку, зокрема:

- справедливе розслідування та надання неупередженої оцінки діям працівників правоохоронних органів щодо скоєння місцевими жителями злочинних діянь, вмотивованих упередженим ставленням до представників ромської спільноти;

- притягнення жителів місцевої громади до відповідальності, передбаченої законодавством України щодо умисного знищення майна представників уразливої групи;

- моніторингу виконання розділу «Попередження та протидія дискримінації. Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації» Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини;

- спільної роботи над подальшим вдосконаленням законодавства у сфері протидії нетерпимості та дискримінації, включаючи боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті та ефективного реагування на злочини та інциденти, спричинені ненавистю;

- підтримки громадських ініціатив, спрямованих на вжиття заходів щодо попередження проявів нетерпимості та протидії дискримінації в українському суспільстві, включаючи співпрацю з громадськими організаціями, метою яких є забезпечення прав осіб, які можуть бути віднесені до уразливих груп та інтеграція ромів до українського соціуму.