Природні умови

Ресурсний та інженерно-геологічний потенціал території визначається як географічним положенням і природними умовами, так і будовою геологічного середовища, в межах якого здійснюється інженерно-господарська діяльність. Займаючи відносно невелику територію, Чеченська Республіка характеризується значною різноманітністю природних умов: клімату, рельєфу, грунтів, рослинного світу, геологічної будови, інженерно-геологічних умов будівництва, розповсюдження корисних копалин і т.д. Природні умови є визначальними у проведенні тієї чи іншої господарської діяльності на території республіки.

Клімат

Чеченська Республіка розташована в південній частині помірного кліматичного поясу. Незважаючи на невеликі територіальні розміри, клімат істотно змінюється зі збільшенням висоти над рівнем моря і при просуванні з півночі на південь.

Посушливий континентальний клімат північних напівпустельних районів республіки відрізняється жорстким температурним режимом і великою повторюваністю суховіїв і пилових бур. На південь, у міру наближення до хребтів Великого Кавказу, клімат пом'якшується і стає більш вологим. В передгір'ях теплий помірно вологий клімат сприяє зростанню рясної рослинності. З підйомом в гори клімат стає холоднішим, надлишково вологим, менш континентальним, а у високогірній зоні він набуває рис клімату районів вічних снігів.

Кліматичні умови Чеченської Республіки нерівнозначні за ступенем сприятливості для будівництва та господарського освоєння території, в чому визначили територіальне розміщення і організацію виробництва.

Гідрографічна мережа

Гідрографічна мережа республіки належить басейну Каспійського моря. Головною рікою республіки, що перетинає її з заходу на схід, є річка Терек.

Розподіл гідрографічної мережі по території республіки відрізняється крайньою нерівномірністю. Коефіцієнт густоти річкової мережі найбільшої величини досягає на півдні території в гірських районах північного схилу Головного Кавказького хребта (0,5-0,6 км / км кв.). При просуванні на північ (до лінії Грозний-Гудермес) густота річкової мережі зменшується до 0,2-0,3 км / км кв.

Територія північніше річки Терек характеризується майже повною відсутністю постійних водотоків.

Складна мережа природних водотоків на території республіки згущується штучною зрошувально-обводнювальною системою.

Найбільші річки, що протікають на території республіки - Терек, Сунжа, Аргун, Аксай, а також Фортанга, Гехі, Мартан, Тангі, Рошні, Гойта, Шароаргун, Джалка, Бєлка, Хулхулау і т.д.

Небезпечні геологічні процеси

На території Чеченської Республіки широко поширені небезпечні геологічні процеси, що чинять істотний вплив на інженерно-геологічні умови будівництва. Найважливішими з них є сейсмічність, просадочність, осипи, обвали, снігові лавини, зсуви, селі, карст, перевівання пісків, засолення і заболочування грунтів, ерозія, затоплення паводковими водами.

В межах республіки сейсмічність змінюється від 7,5 до 9,0 балів.

На території Чечні відзначається можливість виникнення техногенних землетрусів, причиною яких є інтенсивна відкачка нафти.

Корисні копалини і ресурси

В даний час в Чеченській Республіці виявлені і розвідані родовища нафти, газу, цементної сировини, мінеральних вод.

Розвіданими запасами не вичерпуються мінерально-сировинні ресурси республіки, ступінь геологічної вивченості якої порівняно низька.

Геологічна будова території зумовлює наявність різноманітного комплексу нових видів цінних корисних копалин.

Передгірна частина Республіки перспективна на стронцій і сірку, гірська - на свинцево-цинкові і мідні руди, а також - облицювальний і будівельний камінь високої якості. Смуга, прилегла до Головного Кавказького хребта, перспективна на поліметали.

Крім того, республіка в цілому і особливо Терсько-Сунженський район, перспективні відносно одержання геотермічної енергії. Очікувана температура - 160-340˚.

Горючі корисні копалини: нафта і газ

Основні запаси нафти і газу Північного Кавказу (понад 50%) припадає на частку Чеченської Республіки, яка історично є одним з провідних центрів країни з видобутку та переробки нафти.

Чеченська Республіка входить до складу Терсько-Сунженської нафтогазоносної провінції. Промислова нафтогазоносність пов'язана з відкладеннями неогену, палеогену крейдового і юрського віку.

Колекторами нафти і газу є піски, тріщинуваті пісковики, кавернозні і тріщинуваті вапняки, мергелі, роз'єднані товщами соленосних порід верхньої юри і глинами неогену, палеогену і крейди.

Згідно з існуючими оцінками, початкові геологічні ресурси вуглеводнів складають близько 1,5 млрд. т умовного палива. До теперішнього часу накопичений видобуток нафти і газу досяг більше 500 млн. т.

За більш ніж вікову історію вивчення нафти і газу відкрито понад 30 родовищ, що містять близько 100 покладів нафти і газу на глибинах від декількох сотень метрів до 5-6 км.

 • Старогрозненське Гарячоджерельне
 • Хаян-Кортовське Правобережне
 • Жовтневе Гойт-Кортовське
 • Горське (с. Алі-Юрт) Ельдарівське
 • Брагунське Північно-Брагунське
 • Бенойське Датихське
 • Гудермеське Мінеральне
 • Північно-Мінеральне Андріївське
 • Червлене Ханкальське
 • Мескетинське Північно-Джалкінське
 • Лісове Ільїнське

Будівельні матеріали

У зв'язку з великим обсягом майбутніх будівельних робіт, видобуток і виробництво будівельних матеріалів набуває особливо важливого значення.

Для виробництва будівельних матеріалів розвідані глина і вапняк - на цементну сировину, гіпс і ангідрит, будівельний камінь, цегельні і керамзитові глини, вапняки - на вапно, піщано-гравійна суміш, піски будівельні і силікатні. Родовища розташовуються переважно в безпосередній близькості від промислових центрів, в межах середньої частини республіки.

Прісні підземні води

Запаси прісних підземних вод республіки оцінюються в 30-40 м куб. /сек, що становить приблизно 30-40% від поверхневого стоку. Ці величини дають орієнтовне уявлення про водозабезпеченість республіки.

Загальна кількість підземних вод, використовуваних в республіці, становить невелику частину від прогнозних ресурсів.

Лише центральна частина республіки оцінюється як досить забезпечена підземними водами для господарсько-питного водопостачання. Північна частина - недостатньо забезпечена і південна - не забезпечена підземними водами.

Проблеми північної і південної частин території можна було б вирішити більш інтенсивно, експлуатуючи наявні водоносні горизонти. Можна також збільшити наявні запаси підземних вод, активізуючи роботи по їх пошукам і розвідці.

Мінеральні води

Мінеральні підземні води на території республіки відомі і вивчені в долині р. Чанти-Аргун, на схилах Гудермесського і Брагунського хребтів. Мінеральні води виходять у вигляді джерел і розкриваються свердловинами, вони різноманітні за складом.

Експлуатаційні запаси мінеральних вод Чеченської Республіки затверджені за двома родовищам: Чанти-Аргунському та Істі-Су.

Ресурси поверхневих вод

Переважна більшість річок республіки, як по стоковим характеристикам, так і по мінералізації можуть служити джерелом водопостачання. В даний час річки лише використовуються для обводнення і зрошення посушливих земель.

Річки республіки володіють значним гідроенергетичним потенціалом. Валовий гідроенергетичний потенціал найбільш вивчених річок в 2003 р. оцінювався в 10,4 млрд кВТ, в т.ч. технічно доступний до освоєння 3,5 млрд. кВт/г (в середній по водності рік). Найбільші енергетичні ресурси мають притоки р. Терека - Аргун та Шаро-Аргун.

Річки Чеченської Республіки є вмістилищем біоресурсів. У річках водяться: сазан, сом, судак, а в гірських водоймах - форель. Останнім часом через значне забруднення річок кількість риби в них сильно зменшилася.

Ліси та лісосировинні ресурси

Ліси займають приблизно 1/5 частина території республіки і зосереджені вони в основному в її південній частині.

Чеченська Республіка відноситься до лісодефіцитних районів країни.

Більш ¾ території Чеченської Республіки - землі сільськогосподарського призначення, п'ята частина - землі лісового фонду і землі деревно-чагарникової рослинності.

Сільськогосподарські угіддя становлять близько 64% всієї території Чеченської Республіки. Серед них найбільш значні по площі пасовища - 57% сільськогосподарських угідь, більше 36% загальної площі республіки (з них основна частина - степові, напівпустельні і високогірні).