Тукхум - союз тейпів в чеченському суспільстві

Тукхум (тюрк. рід, порода, потомство) - це союз групи тейпів, не пов'язаних між собою кровною спорідненістю, які об'єдналися в більш високу асоціацію для спільного вирішення загальних завдань - захисту від нападу противника і економічного обміну. Тукхум займав певну територію, яка складалася з фактично заселеної їм місцевості, а також навколишнього району, де тейпи, що входили в Тукхуму, займалися полюванням, скотарством і землеробством. Кожен Тукхум говорив на своєму діалекті вайнахської мови.

Тукхум, на відміну від тейпа, не мав офіційного глави або воєначальника (чеч. Бяча). Таким чином, Тукхум був не стільки органом управління, скільки соціальною організацією.

Дорадчим органом Тукхум була рада старійшин, якя складався з представників усіх тейпів, що входили в даний Тукхум, на рівних правах.

Рада старійшин скликалася в разі необхідності для вирішення межтейпових суперечок і розбіжностей, для захисту інтересів як окремих тейпов, так і Тукхуму в цілому. Рада старійшин мала право оголошувати війну, укладати мир, вести переговори з допомогою своїх і чужих послів, укладати союзи і розривати їх.

Тукхум - не кровноспоріднений союз, він являє собою утворення, що виникло з родової організації. Це союз (асоціація) кількох тейпів одного і того ж племені, що склався для певних цілей.

У XVI-XVII століттях виникло дев'ять Тукхумів.

На даний момент чеченці діляться на 9 Тукхумів, до складу яких входить близько 100 тейпів:

  • Аккий (чеч. Аьккхий, ауховці, ококи) поділяється на аренан-аьккхий (рівнинні аккинці — на заході Чечні) та лам-аьккхий (гірські аккинці — на сході)
  • Малхій (чеч. Маьлхій, мялхістинці)
  • Нохчмахкахой (відомий також під назвою Нохчій-мокх, один з найчисельніших)
  • Орстхой (чеч. Аьрштхой, карабулаки)
  • Терлой (чеч.ТIаьрлой)
  • Чантий (чеч. ЧIаьнтий)
  • Чеберлой (чеч. ЧIеберлой)
  • Шарой (чеч. Шарой)
  • Шотой (чеч. Шуотой, итумкалинці, шубути)

Існують також тейпи, що не входять ні в один з Тукхумів.