ОХАНАН БЕТТАН 25-ГlА ДЕ - НОХЧИЙН МЕТТАН ЛЕРИНА ДЕ!

25.04.2021
ОХАНАН БЕТТАН 25-ГlА ДЕ - НОХЧИЙН МЕТТАН ЛЕРИНА ДЕ!

Дуьне мел лаьтта, вайн къоман хаза гIиллакхаш, Iадаташ , ламасташ массо а къаьмнашна довзуьйтуш, кхуьуш, хазлуш, доттагIаллин , гергарлойн, уьйрийн мотт хилла бехийла вайн НОХЧИЙН МОТТ!

ДАГГАРА ДЕКЪАЛА ДО НОХЧИЙН КЪАМ, НОХЧИЙН МЕТТАН ДЕНЦА!!!

Бехийла НОХЧИЙН МОТТ сий ойбуш нохчийн!