Відбулися загальні збори ВГО «Діаспора чеченського народу»

09 марта 2017

4 березня 2017 року відбулися загальні збори членів ВГО «Діаспора чеченського народу». Під час зборів було заслухано звіти голови правління організації та звіти керівників обласних осередків за 2013 – 2016 роки. Звіт голови правління ВГО «Діаспора чеченського народу» Салмана Садаєва супроводжувався показом слайдів, на яких було відображено головні заходи та акції, проведені організацією протягом зазначеного періоду.

Важливим аспектом загальних зборів стало переобрання усіх керівних органів організації, а саме – голови ВГО «Діаспора чеченського народу», Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії. В результаті волевиявлення членів, одностайно було обрано Даніла Усмановича Гончарова на посаду голови організації, Салмана Аюбовича Садаєва на посаду голови правління. Членами Наглядової Ради було обрано У. Байсангурова, Б. Бакашева та Р. Темербулатова (голова); членами Ревізійної Комісії було обрано А. Банаєва, С-А. Бехоєва (голова) та М. Саламова; членами правління обрали А. Каімова, С. Садаєва (голова) та З. Саітова.

Також, під час загальних зборів було обговорено план роботи організації на 2017 рік, котрий був презентований присутнім. В результаті голосування, було вирішено ухвалити його в загальному та доручити правлінню ВГО «Діаспора чеченського народу» укласти деталізований план роботи організації на 2017 рік, розіслати його усім осередкам і залишити можливість для внесення незначних технічних змін. В цілому, план роботи характеризується значною та різноплановою активізацією роботи організації, котра має вивести її на якісно новий рівень. Було ухвалено продовжити реалізацію екологічно-просвітницьких акцій, проведення днів чеченської культури в різних регіонах України, продовжити просвітницьку роботу у царині української культури, видати заплановані друковані матеріали.

Окрім того, присутні члени організації ухвалили рішення про завершення процесу утворення молодіжного крила організації (цей процес було започатковано у вересні 2016 року) та розпочати процес утворення жіночого клубу «Нана», котрий має діяти під егідою ВГО «Діаспора чеченського народу».

Загалом, збори слід вважати такими, що відбулися, ухвалені ними рішення є правомочними, а робота зборів була досить плідною та накре слили подальші перспективи розвитку організації.